NEVER TAKE THE AUDIENCE FOR GRANTED

Ann Handley

 

AUDIENCE DEVELOPMENT

audyt organizacji,

analiza potrzeb,
opracowanie planu
rozwoju publiczności

PRODUKCJA

eventy, spotkania,
konferencje,
 wydarzenia 
kulturalne na zlecenie
firm i organizacji

WARSZTATY

zarządzanie projektem,

PR, komunikacja i praca 
z odbiorcami, strategia
i zmiana w organizacji

DORADZTWO

budowanie trwałych relacji z publicznością, wspieranie procesów zarządzania 
zespołem i organizacją

 

O
MNIE

Praca dla kilku z najważniejszych instytucji kultury w Polsce nauczyła mnie samodzielności, sprawnego zarządzania zespołem i budżetem projektu oraz innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów. Posiadaną wiedzą i doświadczeniem dzielę się z moimi partnerami i klientami.