top of page
Audience Development

AUDIENCE DEVELOPMENT

Audience development to zaplanowane, działające na wszystkich poziomach instytucji podejście, mające na celu zwiększenie zasięgu i rodzaju relacji z publicznością, które wspiera organizacje sektora kultury w spełnianiu ich misji poprzez jednoczesne uwzględnienie: oddziaływania społecznego, stabilności finansowej i zrównoważonego rozwoju instytucji oraz jej twórczych i artystycznych ambicji.

 

Oferuję szereg usług wspierających instytucje, organizacje i twórców w budowaniu długoterminowych relacji z odbiorcami ich działań. W mojej ofercie znajdują się warsztaty i szkolenia dla instytucji i organizacji oraz doradztwo i konsultacje indywidualne w następujących obszarach:

- badanie publiczności organizacji i mapowanie otoczenia

- tworzenie planu rozwoju publiczności

- projektowanie oferty instytucji w oparciu o potrzeby odbiorców

- ewaluacja działań w kontekście potrzeb publiczności

- wprowadzanie idei rozwoju publiczności do misji i wizji organizacji.

Rodzaj usługi oraz zakres tematyczny wybieramy wspólnie z klientem w oparciu o rozmowę i diagnozę potrzeb potrzeb klienta.

Produkcja

PRODUKCJA

Zajmuję się kompleksową produkcją i koordynacją spotkań, konferencji, kongresów, eventów biznesowych i specjalnych oraz wydarzeń kulturalnych (m.in. festiwale, spektakle, koncerty czy warsztaty). Realizuję i nadzoruję projekty w całości (od koncepcji do finalnego rozliczenia) lub ich poszczególne etapy zgodnie z potrzebami zamawiającego. Duże znaczenie ma dla mnie dialog z moimi partnerami i klientami oraz zrozumienie potrzeb docelowych odbiorców produkowanych przeze mnie wydarzeń.

 

Jako producent zajmuję się:
- budżetowaniem i nadzorem nad budżetem projektu

- koordynacją zespołu (produkcyjnego i artystycznego)

- logistyką (zakwaterowanie i podróże)

- doborem lokalizacji oraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń

- doborem sprzętu i koordynacją obsługi technicznej

- realizowaniem działań dodatkowych zależnych od specyfiki realizowanego projektu (badanie publiczności, catering, wsparcie komunikacyjne i PRowe itd.)

Warsztaty

WARSZTATY

Ofertę warsztatów stworzyłem z myślą o instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, małych firmach oraz klientach indywidualnych (twórcach, animatorach, urzędnikach czy samorządowcach) chcących zwiększyć swoje kompetencje.

 

Warsztaty dla organizacji:
- wsparcie dla zespołów przechodzących przez zmianę lub wprowadzających nowe procesy lub procedury

- misja i wizja instytucji oparta na zasadach audience development

- opracowanie wieloletniej strategii rozwoju

- projektowanie działalności kulturalnej opartej na koncepcji rozwoju publiczności

- wsparcie strategiczne dla młodych organizacji (zarządzanie zespołem, misja i wizja, aspekty prawne i finansowe)

- rozwój publiczności (pozyskiwanie wiedzy o odbiorcach)

- mapowanie otoczenia (partnerstwa, źródła finansowania, zagrożenia itd.)

- komunikacja w zespole

- zarządzanie projektem

Warsztaty dla klientów indywidualnych:
- audience development
- projektowanie i produkcja eventów
- zarządzanie projektami
- przywództwo i zarządzanie zespołem
- zarządzanie czasem i work life balance
(Program Balanser)
- public relations w organizacji
- CCR i CSR

Warsztaty projektuję w oparciu o rozmowę z klientami i diagnozę. Dzięki temu podejściu program warsztatów jest spersonalizowany, a poruszane w ich trakcie zagadnienia odpowiadają realnym potrzebom instytucji, organizacji czy osób.

Doradztwo

DORADZTWO

Doradzam i wspieram klientów indywidualnych oraz instytucje, organizacje pozarządowe i firmy, w następujących obszarach:

- zarządzanie projektami

- zarządzanie zespołem, motywacja w pracy zespołowej

- zarządzanie czasem

- zarządzanie organizacją pozarządową

- finansowanie działalności i opracowanie wniosków o dotacje

- audience development (badania publiczności i pracowanie planu rozwoju publiczności)

- public relations (wewnętrzny i zewnętrzny, CSR, CCR)

- budowanie strategii komunikacyjnej

- budowanie strategii marki i tożsamości wizualnej

- opracowanie strategii rozwoju

 

Dzięki współpracy z ekspertami oraz indywidualnemu podejściu, jestem w stanie dopasować system wsparcia do potrzeb moich klientów. W ramach działań doradczych możliwa jest zarówno współpraca zdalna, jak i spotkania w siedzibie lub innym miejscu wskazanym przez klienta 

bottom of page