top of page

O
MNIE

miko_portret_02.jpg
Doświadczenie zawodowe

Z wykształcenia jestem kulturoznawcą, z zawodu koordynatorem i producentem wydarzeń artystycznych, doradcą i szkoleniowcem. Przez kilkanaście lat byłem związany z fundacją poznańskiego festiwalu Malta. Współorganizowałem wiele spektakli teatralnych i tanecznych, koncertów, wystaw i pokazów filmowych najważniejszych maltańskich artystów ostatnich dwóch dekad.

Od stycznia 2012 do lutego 2019 roku pracowałem w Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk, gdzie byłem głównym producentem i koordynatorem programu Stary Browar Nowy Taniec. Z sukcesami angażowałem się w liczne projekty o charakterze międzynarodowym. Przez ostatnie trzy lata pracy dla ASF pełniłem także funkcję pełnomocnika zarządu fundacji. Moje obowiązki rozszerzyły się o nadzór organizacyjny i finansowy, dzięki czemu poznałem formalne i prawne zasady funkcjonowania organizacji sektora kultury.

Od kilku lat fascynuje mnie tematyka związana z rozwojem publiczności. W 2015 roku otrzymałem stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego efektem było stworzenie podręcznika dobrych praktyk z zakresu audience development. Dzięki stypendium uczestniczyłem
w prestiżowych konferencjach i szkoleniach oraz odbyłem szereg wizyt studyjnych w europejskich instytucjach kultury. Jestem alumnem Atelier for Young Festival Managers (Gwangju, Korea Południowa), absolwentem IV. edycji Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności oraz absolwentem pierwszych w Polsce studiów podyplomowych Rozwój publiczności realizowanych w ramach międzynarodowego programu CONNECT. Knowledge Alliance for Audience Development.  Moje curriculum vitae jest publiczne i dostępne w serwisie LinkedIn.

Produkuję, szkolę i doradzam

Stale się rozwijam i zdobywam nową wiedzę, by jak najlepiej wspierać moich partnerów i klientów. W produkowane i koordynowane przeze mnie wydarzenia włączam elementy audience development. Mam dzięki temu pewność, że ich uczestnicy będą w pełni zadowoleni z ich przebiegu i z chęcią skorzystają z podobnych wydarzeń w przyszłości. W pracy warsztatowej wykorzystuję nowoczesne narzędzia autorskie oraz zaczerpnięte m.in. z metodologii design thinking. Stawiam na otwartą komunikację, budowanie oferty w oparciu o wartości oraz zarządzanie zespołem bazujące na zrozumieniu i świadomym przywództwie. Doradzam jakie zmiany warto wprowadzić w organizacji, by realizowane przez nią projekty odpowiadały realnym potrzebom odbiorców, przy jednoczesnym zaspokojeniu artystycznych i społecznych aspiracji instytucji oraz tworzących jej zespół ludzi.

bottom of page